中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quảng Tây đẩy mạnh trù bị và phát triển thị trường cho thuê nhà ở
2017-04-13
 

Gần đây, Văn phòng chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã ban hành bản “Ý kiến thực thi liên quan đến việc đẩy mạnh trù bị và phát triển thị trường cho thuê nhà ở” (sau đây gọi tắt là “Ý kiến thực thi”). Kể từ nay Quảng Tây sẽ lấy xây dựng chế độ song song nhà ở cho mua và cho thuê làm phương hướng trọng yếu, để làm kiện toàn hệ thống nhà ở cho thuê mà lấy phân phối thị trường là chính, và chính phủ cung cấp những bảo đảm cơ bản, từ đó thúc đẩy thị trường cho thuê nhà ở phát triển bền vững và lành mạnh.

Một điểm nổi bật của bản “Ý kiến thực thi” lần này là đã nêu ra các chính sách hoàn thiện quản lý việc cho thuê nhà ở. Theo đó, trong thời hạn hợp đồng cho thuê nhà ở, người cho thuê trong trường hợp không có lý do chính đáng thì không được phép chấm dứt hợp đồng, không được đơn phương tăng giá cho thuê, không được tự ý giữ hoặc trừ tiền đặt cọc. Người thuê cần phải sử dụng nhà ở và các trang thiết bị theo quy định nêu trong hợp đồng, và nộp tiền thuê nhà theo đúng hạn.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.