中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh tăng thêm 123 sản phẩm công nghiệp mới trong năm nay
2016-10-09
 

  Ngày 8 tháng 10, phóng viên được tin từ Ủy ban công nghiệp và thông tin hóa thành phố, gần đây công bố danh sách sản phẩm công nghiệp mới của TP Nam Ninh năm 2016, năm nay TP Nam Ninh tăng thêm 123 sản phẩm công nghiệp mới. Sản phẩm công nghiệp mới bao gồm các ngành chế tạo máy móc, thông tin điện tử, chế tạo thuốc, gia công thực phẩm, công nghiệp hóa chất, dệt, nguồn năng lượng sạch... trong đó có 31 loại sản phẩm mới được giám định nghiệm thu, 92 loại sản phẩm mới được lập hồ sơ đăng ký.

  123 sản phẩm công nghiệp mới tăng thêm trong năm nay có các đặc điểm như kỹ thuật cao, sức tiêu thụ tốt trên thị trường... ví dụ sản phẩm có tính tổng hợp như Hạt siêu thấm SAP loại Êtilen và tinh bột do Công ty Khoa học Kỹ Thuật Tân Tinh sản xuất đạt trình độ hàng đầu trong nước. Điều đáng chú ý là trong niên độ 2015, tổng doanh thu của 123 sản phẩm công nghiệp mới này đạt 1,08 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận đạt 160 triệu nhân dân tệ, nộp thuế 120 triệu nhân dân tệ.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.