中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tình hình vận hành kinh tế thành phố Nam Ninh năm 2009
2006-10-08
 
Tình hình vận hành kinh tế thành phố Nam Ninh năm 2009
2010-12-31
 
 
Cục thống kê thành phố Nam Ninh
Ngày 15 tháng 2 năm 2010
      Năm 2009, đối diện với sự ảnh hưởng nghiêm trọng của khủng hoảng tài chính quốc tế và tình hình phức tạp của cả trong và ngoài nước mà mấy trăm năm mới gặp một lần, thành ủy, chính quyền thành phố đã nghiêm túc quán triệt thực hiện phương châm và chính sách hữu quan của Trung ương và Khu tự trị, bám sát mục tiêu công tác “đảm bảo tăng trưởng, đảm bảo dân sinh, đảm bảo ổn định, đàm bảo xu hướng phát triển tốt”, dẫn đầu nhân dân toàn thành phố đoàn kết phấn đấu, tích cực ứng phó với ảnh hưởng xấu do khủng hoảng kinh tế mang lại, kiên định lòng tin, khắc phục tiến tới, xoay chuyển cục diện kinh tế xuống dốc tăng nhanh một cách có hiệu quả, thực hiện được sự ổn định và có sự gia tăng về tổng thể kinh tế quốc dân, động lực nội tại của phát triển kinh tế toàn thành được tăng cường hơn nữa, chất lượng vận hành cũng được nâng cao.
I. Kinh tế phát triển nhanh và ổn định, sức nâng đỡ của ngành sản xuất cấp 2 tăng lên.
      Dưới tác dụng của các biện pháp điều tiết vĩ mô của Trung Ương, kinh tế thành phố Nam Ninh đã ổn định và có sự gia tăng, thể hiện được động thái nóng dần lên theo từng quý. Theo ước toán sơ bộ, giá trị tổng sản phẩm khu vực của toàn thành (GDP) năm 2009 đạt 149,238 tỷ NDT, tăng 15% so với năm trước, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn năm trước 0.5%. Trong đó, GTGT của ngành sản xuất cấp 1 là 21,124 tỷ NDT, tăng trưởng 5,8%; GTGT của ngành sản xuất cấp 2 là 52,746 tỷ NDT, tăng trưởng 17%; GTGT của ngành sản xuất cấp 3 là 75,368 tỷ NDT, tăng trưởng 16,3%. Từ đồ thị vận hành tổng thể kinh tế, có thể thấy được xu hướng đi từ thấp đến cao của GDP rất rõ rệt. Quý 1 tốc tộ tăng trưởng của GDP là 12,8%, 6 tháng đầu năm tăng lên đến 14,5%, quý 1 đến quý 3 tăng tới 14,7%, cả năm đạt 15%. Từ tình hình phát triển của ngành sản xuất 3 cấp, ta thấy dưới sự lôi kéo của tăng trưởng trong đầu tư TSCĐ của ngành sản xuất cấp 2, đã thực hiện được phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao hơn ngành sản xuất cấp 1 và cấp 3 lần lượt là 11,2% và 0,7%, cống hiến cho tăng trưởng kinh tế toàn thành nhiều hơn năm trước 3,8%, kéo theo tăng trưởng kinh tế toàn thành 5,9%. Xét trên kết cấu của 3 ngành sản xuất, kết cấu tiếp tục được ưu hóa, ngành sản xuất cấp 2 và cấp 3 có tác dụng nâng đỡ rõ rệt, kết cấu 3 ngành sản xuất được điều chỉnh từ 15,4 : 34,7 : 49,9 thành 14,2 : 35,3 : 50,5.
II. Thu nhập ngân sách tăng cả vể chất lượng và số lượng, chi tiêu dân sinh tăng trưởng nhanh
     Năm 2009, tổng thu nhập ngân sách toàn thành đã vượt mức 20 tỷ NDT, đạt 23,121 tỷ NDT, tăng trưởng 20,93% so với năm trước. Trong đó, thu nhập dự toán thông thường là 12,028 tỷ NDT, tăng trưởng 29,5%. Tỷ trọng thu nhập từ thuế của thu nhập dự toán thông thường đạt 75,41%, cao hơn năm trước 0,47%. Chi tiêu dự toán thông thường toàn thành là 18,326 tỷ NDT, tăng trưởng 12,5%. Trong đó, chi tiêu cho các hạng mục dân sinh quan trọng như bảo đảm xã hội và việc làm, bảo vệ môi trường, giao thông vận tải, giáo dục… lần lượt tăng trưởng 29,24%, 53,78%, 65,04% và 9,59%.
III. Tăng trưởng và sản xuất công nông nghiệp ổn định, củng cố hơn nữa nền tảng kinh tế.
      Năm 2009, nông nghiệp toàn thành tăng trưởng ổn định, lương thực bội thu 5 năm liền, sản lượng hoa quả tăng trưởng mạnh. Tổng giá trị sản phẩm của nông lâm nghư nghiệp cả năm đạt 34,948 tỷ NDT, tăng trưởng 5,82% so với năm trước. Lương thực bội thu 5 năm liền, tổng sản lượng đạt 207.6000 tấn, tăng trưởng 2,87%. Sản lượng hoa quả tăng với biên độ lớn, sản lượng cả năm đạt 1.045.200 tấn, tăng trưởng 42,96%. Trong đó, sản lượng chuối tiêu tăng 1,14 lần, vải tăng 42,99%. Các nông sản chủ yếu khác lần lượt giữ mức tăng trưởng ổn định. Sản lượng rau quả cả năm là 3.379.600 tấn, tăng trưởng 5,3%; tổng sản lượng thịt các loại đạt 583.600 tấn, tăng trưởng 6,46%; tổng sản lượng gia cẩm và trứng 19.500 tấn, tăng trưởng 10,79%; tổng sản lượng sữa 43.800 tấn, tăng trưởng 8,45%; sản lượng hàng thủy sản 177.700 tấn, tăng trưởng 7,3%.
      Khả năng đối phó với ảnh hưởng của khủng hoảng và thích ứng với thay đổi của thị trưởng của ngành công nghiệp đã được nâng cao, sản xuất tăng nhanh từng tháng. Cuối năm 2009, số doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn trên toàn thành đã đạt đến con số 1121 doanh nghiệp, tăng thêm 135 doanh nghiệp so với năm trước. Trong đó, 224 doanh nghiệp có quy mô giá trị sản lượng trên trăm triệu NDT, tăng thêm 31 doanh nghiệp so với năm trước. Năm 2009, toàn thành hoàn thành giá trị tổng sản lượng công nghiệp quy mô lớn 97,697 tỷ NDT, tăng trưởng 13,49%. Trong đó, sản lượng công nghiệp của doanh nghiệp phi công hữu đạt 65,755 tỷ NDT, tăng trưởng 20,47%, cao hơn mức bình quân toàn thành 6,98%, kéo theo công nghiệp quy mô lớn toàn thành tăng trưởng 12,98%. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp quy mô lớn của 3 khu phát triển kinh tế là Khu phát triển kỹ thuật mới, Khu phát triển kỹ thuật kinh tế và Khu phát triển kinh tế Nam Ninh – Asean đạt 31,069 tỷ NDT, tăng trưởng 27,16%, cao hơn mức bình quân toàn thành 13,6%, kéo theo công nghiệp quy mô lớn toàn thành tăng trưởng 7,71%.
IV. Phát triển đầu tư, tiêu dùng tăng nhanh, 2 bánh xe kéo kinh tế tăng trưởng
      Cung ứng thị trưởng hàng tiêu dùng đầy đủ, giá cả vận hành ổn định, đẩy tiêu dùng nâng cấp, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa ổn định và có tăng. Năm 2009, cùng với sự nâng cao ổn định của thu nhập cư dân thành thị và nông thôn, năng lực tiêu dùng mạnh lên, toàn thành phố thực hiện được tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đạt 75,701 tỷ NDT, tăng trưởng 19,84%. Trong đó, doanh thu bán lẻ của thị trường hàng tiêu dụng thành phố đã thực hiện được mức 61,989 tỷ NDT, tăng trưởng 19,86%; doanh thu bán lẻ của thị trường hàng tiêu dùng nông thôn là 13,712 tỷ NDT, tăng trưởng 19,74%. Năm 2009, doanh thu bán hàng của 3 chủ thể kinh tế thương mại phi công hữu lớn là hộ cá thể, doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH tăng mạnh, tốc độ tăng trưởng lần lượt đạt 20,97%, 20,11% và 24,43%. Doanh thu bán lẻ ô tô toàn thành trong cả năm đạt 11,456 tỷ NDT, tăng trưởng 31,18%, trung bình hàng tháng doanh thu bán hàng ô tô đạt 955 triệu NDT.
      Từ đầu năm trở lại đây, với thúc đẩy của chính sách đầu tư mở rộng chủ yếu do chính quyền đầu tư, đầu tư đảm bảo tăng trưởng nhanh. Năm 2009, đầu tư TSCĐ xã hội của thành phố Nam Ninh lần đầu tiên vượt mức trăm tỷ, đạt đến con số 104,391 tỷNDT, tăng trưởng cao đến mức 50,54%. Trong đó, đầu tư TSCĐ thành phố toàn thành là 97,724 tỷ NDT, tăng trưởng 48,69%; đầu tư xây dựng cơ sở 45,141 tỷ NDT, tăng trưởng 58,1%; đầu tư cải tạo nâng cấp 26,558 tỷ NDT, tăng trưởng 86,44%; đầu tư xây dựng bất động sản 22,673 tỷ NDT, tăng trưởng 13,76%. Cùng với sự nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu nhập không ngừng tăng, ngành bất động sản sau khi trải qua thời kỳ phát triển dậm chân tại chỗ năm 2008, nhu cầu của năm 2009 được giải phóng toàn diện, tiêu thụ nóng sốt, diện tích nhà chung cư bán được trong cả năm trên toàn thành phố đạt 7.317.400 m2, tăng trưởng 50,9%; doanh thu bán nhà chung cư là 33,345 tỷ NDT, tăng trưởng 74,26%. Mức đầu tư xây dựng nhà cho thuê giá thấp cả năm là 232 triệu NDT, tăng thêm 175 triệu NDT, tăng trưởng 3.09 lần.
V. Tăng cường ngoại thương, tăng lượng vay vốn tín dụng, áp lực tăng trưởng kinh tế được giảm nhẹ
      Theo thống kê của hải quan, năm 2009, kim ngạch xuất nhập khẩu toàn thành là 2,788 tỷ USD, tăng trưởng 49,34%, trong đó, xuất khẩu 2,384 tỷ USD, tăng trưởng 50,28%, đây là tháng thứ 7 liên tiếp kể từ sau tháng 6 năm ngoái, thành phố Nam Ninh thực hiện được kinh tế đối ngoại tăng trưởng.
Cuối năm 2009, số dư tiền gửi các mục của cơ cấu tài chính toàn thành là 323,136 tỷ NDT, tăng trưởng 39,23% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền gửi tiết kiệm của cư dân là 111,62 tỷ NDT, tăng trưởng 25,59% so với đầu năm. Số dư cho vay của các cơ cấu tài chính là 327,812 tỷ NDT, tăng trưởng 41,5% so với đầu năm. Trong đó, vay vốn trung và dài hạn là 271,314 tỷ NDT, tăng trưởng 46,39% so với đầu năm. Giá trị hợp đồng toàn thành phố thu hút trong nước và ngoài thành phố là 81,207 tỷ NDT, tăng trưởng 32,07%.
VI. Cư dân thành thị tăng thu nhập, biên độ giảm vật giá thu hẹp, hiệu quả vận hành kinh tế càng rõ hơn
      Cùng với sự thực hiện triệt để các biện pháp, chính sách về mở rộng tạo việc làm, hoàn thiện bảo đảm xã hội của Trung ương, cộng thêm sự phát triển nhanh từng bước của kinh tế thành phố Nam Ninh, thu nhập của cư dân thành thị cũng từng bước tăng thêm. Theo kết quả điểu tra chọn mẫu, thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người của người dân thành thị toàn thành phố năm 2009 là 16.254 NDT, tăng trưởng 12,52% so với năm trước; chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người trong gia đình cư dân thành thị là 11.271 NDT, tăng trưởng 5,64%. Từ kết cấu thu nhập của cư dân thành thị ta thấy, thu nhập từ tiền lương vẫn là nguồn chủ yếu trong thu nhập của họ.
      Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cư dân cả năm là 98,2, giảm 1,8%, nhưng biên độ giảm giá ít hơn 6 tháng đầu năm 0.6%. Trong số CPI của 8 loại hàng hóa chính, trừ rượu thuốc và đồ dùng, quần áo, đồ dùng cá nhân và đồ dùng bảo kiện y tế ra, còn 5 loại mặt hàng khác gồm thực phẩm, đồ dùng và dịch vụ thiết bị gia đình, giao thông và thông tin, đồ dùng và dịch vụ giáo dục và vui chơi giải trí, nhà ở… giá cả hàng hóa vẫn giảm xuống so với cùng kỳ năm trước, trong đó, nhà ở giảm giá nhiều nhất, biên độ giảm giá đạt đến 9,4%.
      Hiện nay xu thế ổn định phục hồi kinh tế của thành phố Nam Ninh tương đối rõ nét, chất lượng tăng trưởng kinh tế dần dần nâng cao. Nhưng nền tảng tăng trưởng kinh tế vẫn chưa vững chắc, năng lực phát triển tự có còn chưa mạnh, nhân tố tích cực và ảnh hưởng bất lợi cùng rõ rệt, mâu thuẫn mang tính kết cấu tích lũy trong thời gian dài trong vận hành kinh tế vẫn tương đối nổi bật, chủ yếu thể hiện tại năng lực chống rủi rõ của sản xuất nông nghiệp vẫn còn yếu, cống hiến của sản xuất công nghiệp đối với nền kinh tế vẫn cần phải nâng cao hơn nữa, kết cấu đầu tư TSCĐ vẫn cần ưu hóa hơn nữa, môi trường thị trường tiêu thụ nông thôn vẫn cần phải cải thiện hơn nữa…, vì vậy, nhiệm vụ đảm bảo kinh tế ổn định phát triển tương đối nhanh vẫn còn rất nặng. Dự tính năm nay cùng với sự phục hồi của môi trường kinh tế vĩ mô và sự ấm lại của nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, sẽ có lợi cho sự mở rộng nhu cầu và phát triển sản xuất của thành phố Nam Ninh, từ đó thúc đẩy nền kinh tế toàn thành đảm bảo phát triển ổn định, nhanh chóng và lành mạnh.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.