中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Kinh tế xã hội
· Sản nghiệp nhôm cao cấp thành phố Nam Ninh đón cơ hội mới [2018-08-13]
· Để các doanh nghiệp sản nghiệp công nghiệp mới nổi huy động vố... [2018-07-13]
· Đường sắt cao tốc Nam Ninh - Đầu mối miền Tây Nam [2018-05-14]
· Tín dụng tổng hợp đô thị của Nam Ninh thăng cấp trong bảng xếp hạng [2018-05-08]
· Năm 2017 đường dây nóng Thị trưởng đã tiếp nhận hơn 110 ngàn c... [2018-03-22]
· Công bố kết quả bình chọn trường học kế thừa văn hóa nghệ thuậ... [2018-02-11]
· Năm nay thành phố Nam Ninh sẽ thúc đẩy xây dựng nhiều dự án cơ s... [2018-02-11]
· Thông tin y tế và sức khỏe cấp cơ sở của thành phố Nam Ninh phủ k... [2018-02-11]
· Thành phố Nam Ninh tổ chức Tọa đàm chào xuân Đảng, chính phủ và... [2018-02-11]
· Nhân viên nghiên cứu khoa học nông nghiệp học tập tinh thần Đại h... [2017-11-24]
· Thúc đẩy theo chiều dọc và chiều sâu việc xây dựng thể liên hiệ... [2017-08-18]
· Quảng Tây đẩy mạnh trù bị và phát triển thị trường cho thuê nh... [2017-04-13]
· Thành phố Nam Ninh tăng thêm 123 sản phẩm công nghiệp mới trong năm... [2016-10-09]
· KINH TẾ QUA LẠI [2006-10-08]
· Qua lại về chính trị [2006-10-08]
· Qua lại về văn hóa [2006-10-08]
· Qua lại về giáo dục [2006-10-08]
· Mục lục các dự án được các ban ngành trực thuộc thành phố phê ... [2006-10-08]
· Bảng chỉ tiêu chính về kinh tế xã hội của Thành phố Nam Ninh năm ... [2006-10-08]
· Tình hình vận hành kinh tế thành phố Nam Ninh năm 2009 [2006-10-08]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.