中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Giới thiệu về Nam Ninh thêm
· Quê hương văn hóa Bát Âm Trung Quốc thể hiện sức hấp dẫn độc ... [2018-10-11]
· Kịch múa “Chị Lưu Ba” diễn tại Nam Ninh vào tháng 9 [2018-09-12]
· Sử ký huyện Thượng Lâm Nam Ninh (Tần - Tam quốc) [2018-06-18]
· Dự án Công viên hội chợ lâm viên hoa cỏ hoàn tất thi công xây d... [2018-05-14]
· Cầu Úc Giang Lục Cảnh [2018-04-11]
Kinh tế xã hội thêm
· Sản nghiệp nhôm cao cấp thành phố Nam Ninh đón cơ hội mới [2018-08-13]
· Để các doanh nghiệp sản nghiệp công nghiệp mới nổi huy động vố... [2018-07-13]
· Đường sắt cao tốc Nam Ninh - Đầu mối miền Tây Nam [2018-05-14]
· Tín dụng tổng hợp đô thị của Nam Ninh thăng cấp trong bảng xếp hạng [2018-05-08]
· Năm 2017 đường dây nóng Thị trưởng đã tiếp nhận hơn 110 ngàn c... [2018-03-22]
Những cái nhất của Nam Ninh thêm
· Cầu có trụ tháp cao nhất - cầu Ngũ Tượng [2018-04-09]
· Trung tâm văn hóa nghệ thuật Quảng Tây - Trung tâm văn hóa nghệ th... [2018-03-13]
· Con đường phố dài nhất [2017-04-12]
· Bưu điện dành cho sinh viên đầu tiên tại Quảng Tây đánh thức đ... [2016-10-17]
· Mức độ hài lòng đối với môi trường đầu tư Nam Ninh đứng số 1... [2016-10-13]
Phong tục tập quán thêm
· Lễ hội du lịch văn hóa Bình Thoại quận Giang Nam thành phố Nam Ninh... [2018-09-05]
· Lễ hội văn hóa hoa nhài (huyện Hoành) năm 2018 sẽ được tổ chức ... [2018-08-07]
· Biểu diễn tháng 7 Vu Ca Đại Minh Sơn 2018 được khai mạc tại Đại ... [2018-07-03]
· Tết Độ Hà Công Thượng Lâm [2018-06-14]
· Văn hóa dân gian dân tộc quận Lương Khánh Nam Ninh góp phần chấn ... [2018-05-08]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.