中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Giới thiệu về Nam Ninh thêm
· Ga Nam Ninh [2017-04-12]
· Vinh dự thành phố [2016-05-19]
· Hoạch định khu vực hành chính [2016-05-19]
· Dân tộc [2015-06-16]
· Dân số [2015-06-16]
Kinh tế xã hội thêm
· Nhân viên nghiên cứu khoa học nông nghiệp học tập tinh thần Đại h... [2017-11-24]
· Thúc đẩy theo chiều dọc và chiều sâu việc xây dựng thể liên hiệ... [2017-08-18]
· Quảng Tây đẩy mạnh trù bị và phát triển thị trường cho thuê nh... [2017-04-13]
· Thành phố Nam Ninh tăng thêm 123 sản phẩm công nghiệp mới trong năm... [2016-10-09]
· Qua lại về văn hóa [2006-10-08]
Những cái nhất của Nam Ninh thêm
· Con đường phố dài nhất [2017-04-12]
· Bưu điện dành cho sinh viên đầu tiên tại Quảng Tây đánh thức đ... [2016-10-17]
· Mức độ hài lòng đối với môi trường đầu tư Nam Ninh đứng số 1... [2016-10-13]
· TP Nam Ninh khẩn trương đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo bằ... [2016-10-08]
· Khí hậu Nam Ninh [2006-10-08]
Phong tục tập quán thêm
· Nam Ninh tích cực triển khai hoạt động “mồng ba tháng ba Dân tộc C... [2017-03-22]
· Quận Thanh Tú tổ chức lễ hội chùa làng [2016-10-08]
· Đặc sản của Nam Ninh [2006-10-08]
· Đặc điểm dân tộc [2006-10-08]
· Triển lãm thời trang quốc tế (Nam Ninh) Trung Quốc [2006-10-08]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.